rozkład zajęć

rozkład zajęć , semestr zimowy 2020/2021

 

 

II rok

  • podział na grupy seminaryjne: gr. 1 – osoby, których nazwiska rozpoczynają się na literę od A do O; gr. 2 – osoby, których nazwiska rozpoczynają się na literę od P do Ż

 

Zasady zaliczenia seminarium dyplomowego i przygotowania pracy dyplomowej

Studenci II roku mają obowiązek uczestnictwa w seminarium licencjackim zgodnie z podziałem na grupy seminaryjne. Natomiast pracę magisterską będą przygotowywać pod kierunkiem wybranego przez siebie promotora. Zajęcia z wybranym promotorem w zakresie przygotowania pracy magisterskiej będą realizowane w ramach obowiązkowych konsultacji.