O nas

Stosunki transgraniczne w PWSW w Przemyślu

Studia II stopnia – magisterskie

stacjonarne, 4 semestry

Stosunki transgraniczne są to studia magisterskie o profilu praktycznym, w trybie stacjonarnym, na których nauka trwa dwa lata (cztery semestry). Studenci po zakończeniu studiów uzyskują tytuł magistra. Kierunek został uruchomiony w PWSW w Przemyślu m.in. ze względu na lokalizację siedziby Uczelni w obszarze przygranicznym oraz z uwagi na fakt, że siedziba Uczelni znajduje się w obszarze wsparcia dwóch programów transgranicznych: Polska-Białoruś-Ukraina oraz Polska-Słowacja.

Studenci w czasie 4 semestrów studiów zgłębiają wiedzę m.in. z zakresu:

 • współpracy transgranicznej administracji publicznej,
 • organizacji międzynarodowych w stosunkach transgranicznych,
 • migracji międzynarodowych,
 • cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacyjnego,
 • rewolucji komunikacyjnej,
 • kultury i języków sąsiadów.

Ponadto, studenci uczestniczą w warsztatach z pozyskiwania, zarządzania i rozliczania funduszy transgranicznych.

Umiejętności praktyczne studenci nabywają poprzez wizyty studyjne w konsulatach RP i państw sąsiednich oraz w instytucjach transnarodowych.

Co po studiach?

 

Absolwent stosunków transgranicznych jest przygotowany do pracy w:

 • instytucjach Unii Europejskiej i organizacjach międzynarodowych,
 • placówkach dyplomatycznych i konsularnych,
 • organach administracji państwowej i samorządowej,
 • służbach mundurowych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • sektorze bankowym i ubezpieczeniowym,
 • agencjach reklamowych i marketingowych,
 • wydawnictwach,
 • mediach,
 • korporacjach międzynarodowych.

Instytut Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia

Zakład Stosunków Międzynarodowych

 

Kolegium Wschodnie, ul. Książąt Lubomirskich 4

37-700 Przemyśl

tel. +48 16 73 55 242

e-mail: stosunki@pwsw.eu

Zapraszamy!