kadra dydaktyczna

Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia w roku 2019/2020

prof. dr hab. Lubomir Zyblikiewicz

dr hab. prof. PWSW Andrzej Essen

dr Paweł Trefler – Rektor PWSW

dr Agnieszka Pieniążek – Kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych

dr Paweł Ścigaj

dr Jerzy Michno

mgr Ewa Draus

mgr Jan Piekło

mgr Nataliya Knyshyk