XI Forum Europa-Ukraina

W dniach 13-14 marca 2018 r. studenci stosunków międzynarodowych PWSW uczestniczyli w XI Forum Europa-Ukraina, które odbyło się w Rzeszowie.
Forum Europa-Ukraina jest organizowane od 2007 r. przez Instytut Studiów Wschodnich. Tematem przewodnim tegorocznego Forum była modernizacja i rozwój Ukrainy oraz kierunek i tempo przeprowadzanych reform.