Program Erasmus+

Program Erasmus+ jest programem Unii Europejskiej w zakresie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.

W ramach Akcji 1 “Mobilność edukacyjna” w szkolnictwie wyższym studenci mogą zrealizować część studiów podjętych w Polsce w jednym z krajów programu.

Obecnie Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii PWSW posiada umowy o współpracy w ramach programu Erasmus+ z następującymi uczelniami:

 

Więcej informacji na temat warunków i procedury wyjazdu w ramach programu Erasmus+ udziela koordynator do spraw Erasmus+ w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Politologii PWSW – dr Małgorzata Kuźbida (e-mail: pwsw.zajecia@gmail.com).

Szczegółowe informacje na temat  Erasmus+ są dostępne na stronie internetowej programu – http://erasmusplus.org.pl/