Rozkład zajęć

Rozkład zajęć na semestr letni w roku akademickim 2019/2020


I rok

  • podział na grupy z “Technologii informacyjnej” będzie dokonany przez osobę prowadzącą zajęcia

 

III rok

Zasady zaliczenia seminarium dyplomowego i przygotowania pracy dyplomowej

Studenci III roku mają obowiązek uczestnictwa w seminarium licencjackim zgodnie z podziałem na grupy seminaryjne. Natomiast pracę licencjacką będą przygotowywać pod kierunkiem wybranego przez siebie promotora. Zajęcia z wybranym promotorem w zakresie przygotowania pracy licencjackiej będą realizowane w ramach obowiązkowych konsultacji.