O kierunku studiów

Stosunki międzynarodowe w PWSW

Studia w zakresie stosunków międzynarodowych oferowane w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Politologii PWSW obejmują dwie specjalności tj.: bezpieczeństwo międzynarodowe i biznes międzynarodowy. Wybrana przez studenta specjalność jest wpisywana na dyplomie ukończenia studiów, a przedmioty realizowane w jej ramach będą wykazane w suplemencie do dyplomu.

Program nauczania w ramach specjalności bezpieczeństwo międzynarodowe obejmuje teoretyczne aspekty wojny i pokoju, prawo międzynarodowe publiczne, współczesne koncepcje bezpieczeństwa międzynarodowego oraz zagadnienia z zakresu terroryzmu. Ukończenie studiów tej specjalności umożliwia absolwentom podjęcie pracy w sferze bezpieczeństwa i obronności (służby mundurowe – wojsko, straż graniczna, policja, służba celna).

Program specjalności biznes międzynarodowy ukazuje mechanizmy funkcjonowania nowoczesnej gospodarki. Absolwent uzyskuje kompetencje w zakresie organizacji i zarządzania, finansów publicznych, rynków finansowych, transgranicznej bankowości oraz międzynarodowego rynku pracy. Absolwent przygotowany jest do pracy w międzynarodowych korporacjach i instytucjach finansowych.

 

Profil absolwenta stosunków międzynarodowych

Absolwent stosunków międzynarodowych jest przygotowany do pracy w:

 • instytucjach Unii Europejskiej i organizacjach międzynarodowych,
 • placówkach dyplomatycznych i konsularnych,
 • organach administracji państwowej i samorządowej,
 • służbach mundurowych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • sektorze bankowym i ubezpieczeniowym,
 • agencjach reklamowych i marketingowych,
 • wydawnictwach,
 • mediach,
 • korporacjach międzynarodowych.

 

Dlaczego warto studiować stosunki międzynarodowe w PWSW?

 • Nasza uczelnia należy do grona najlepszych ośrodków dydaktycznych w Polsce, nagrodzonych w licznych konkursach (Ranking Szkół Wyższych „Perspektywy”: http://www.perspektywy.pl/RSW2015/ranking-panstwowych-wyzszych-szkol-zawodowych).
 • Kadra naukowo-dydaktyczna Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Politologii PWSW to ludzie z pasją i doświadczeniem. Odbywali oni staże naukowe w europejskich i amerykańskich instytucjach naukowych. Większość z nich prowadzi także wykłady i seminaria w znanych polskich uczelniach wyższych jak np. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski.
 • Oferowane przez Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii PWSW specjalności są niezwykle pożądane w dzisiejszym świecie. Ułatwiają także młodym ludziom podjęcie inicjatyw w zakresie przedsiębiorczości, tj.: zachęcają do otwierania własnej działalności gospodarczej.
 • Umiejętnie łączymy wiedzę praktyczną z teoretyczną, zaś program studiów jest dopasowany do potrzeb i oczekiwań stawianych przez wielu pracodawców.
 • Studenci stosunków międzynarodowych mają do wyboru atrakcyjne oferty praktyk zawodowych np. w placówkach dyplomatycznych, korporacjach międzynarodowych, organach administracji publicznej, podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju.
 • Dysponujemy rozbudowanym programem porozumień międzynarodowym i wyjazdów stypendialnych, w tym w ramach programu  Erasmus+.
 • Nasi studenci mają możliwość uczestnictwa w bogatym życiu studenckim i rozwijaniu swoich zainteresowań w Kole Naukowym Młodych Dyplomatów.
 • Posiadamy najwyższej jakości zaplecze dydaktyczne, stworzone dzięki środkom finansowym  Unii Europejskiej.
 • Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie m.in. w: wojsku, straży granicznej, sektorze bankowym, korporacjach międzynarodowych, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, liniach lotniczych, Ministerstwie Obrony Narodowej, kancelariach prawnych, jak również robią karierę naukową, dyplomatyczną i biznesową na całym świecie.

 

Multimedialna prezentacja kierunku studiów: https://prezi.com/ejjjasunijxt/stosunki-miedzynarodowe-pwsw-przemysl/

Więcej informacji: stosunki@pwsw.eu lub pod numerem telefonu: +48 16 735 52 40