“Wspólna polityka lotnicza Unii Europejskiej” – Grzegorz Zając

Książka dr Grzegorza Zająca pt. “Wspólna polityka lotnicza Unii Europejskiej”, Przemyśl 2009.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I:

Wspólna polityka transportowa Unii Europejskiej

Rozdział II:

Wewnętrzny rynek lotniczy

Rozdział III:

Polityka wobec świadczeniodawców i użytkowników

Rozdział IV:

Bezpieczeństwo lotnicze      

Rozdział V:

Zewnętrzny wymiar wspólnej polityki lotniczej

Zakończenie

Spis tabel i rysunków

Spis załączników

Bibliografia

Indeks haseł