“Studia europejskie i stosunki międzynarodowe” nr 1/2009 – red. Grzegorz Zając

“Studia europejskie i stosunki międzynarodowe”

Europa wobec wyzwań – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość nr 1/2009 wydany przez Instytut Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

Spis treści:

Grzegorza Zając, Zarys integracji europejskiej i jej przyszłość

Andrzej Essen, Czechosłowacja wobec Austrii i problemów Anschlussu w 1933 roku

Roman Zdybel, Kodeks graniczny Schengen a problemy przekraczania granicy przez małoletnich w kontekście skuteczności wykonywania władzy rodzicielskiej przez przedstawicieli ustawowych

Marek Delong, Środowisko PAX wobec doktryny społecznej Kościoła w kontekście przemian 1989 roku i integracji europejskiej

Ireneusz Kaczmar, Fundusze strukturalne Unii Europejskiej oraz ich wykorzystanie w Polsce

Ryszard Kata, Rozwój polskiego systemu finansowego w Polsce  na tle wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej

Elżbieta Radochońska-Wasiewicz, Czynniki hamujące rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i pokonywanie barier w wybranych państwach Unii Europejskiej

Izabela Oleksiewicz, “Metamorfoza” zjawiska terroryzmu w Unii Europejskiej

Publikacje prac z Konkursu na esej w zakresie stosunków międzynarodowych – Edycja I, 2007/2008

Andrzej Zdunek, laureat I miejsca za pracę pt.”Unia Europejska współcześnie – czy konieczna jest reforma”

Justyna Marcinkowska, laureat II miejsca za pracę pt.”Terroryzm jako jeden z problemów globalnych współczesnego świata i możliwości jego rozwiązania”

Dominika Świąder, laureat III miejsca za pracę pt. “Głód jako najtragiczniejszy z globalnych problemów współczesnego świata”