Publikacja naukowa “Polska i Ukraina w dobie transformacji. Współpraca transgraniczna, innowacje, edukacja i rozwój społeczno-gospodarczy”

Publikacja naukowa „Polska i Ukraina po 2014 roku. Innowacyjność w relacjach międzynarodowych: szkolnictwo wyższe, społeczeństwo obywatelskie, współpraca transgraniczna”

Instytut Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, 11-12 września 2014 r.