“Nowa Ukraina” nr 9-10/2010 – red. Jarosław Moklak

Zeszyt historyczno-politologiczny “Nowa Ukraina” nr 9-10/2010 – red. Jarosław Moklak

Historia i historiografia

Małgorzata Kuźbida, Ukraińska Centralna Rada 1917-1918. Pierwsze kroki w tworzeniu fundamentów nowoczesnego państwa

Walentyna Łos, Studia cerkiewno-historyczne czasów nowożytnych i najnowszych w Ukrainie współczesnej. Próba analizy historiograficznej

 

Politologia

Mychajło Żuk, Rola elity w kształtowaniu ukraińskiej kultury politycznej (na przykładzie regionu sumskiego)

Jurij Macijewskyj, Pokusy autorytaryzmu

Pawło Mołoczko, Dynamika rozwoju systemu partyjnego współczesnej Ukrainy do 2006 r.

 

Socjologia

Natalija Kowalisko, Socjologiczna analiza współczesnych typów zachowań mobilnych (aspekt regionalny)

 

Ekonomia

Anatolij Barwinśkyj, Droga Ukrainy do gospodarki rynkowej – perspektywa politologiczna

Robert Kłaczyński, Ukraiński sektor energetyczny. Stan obecny i perspektywy

 

Regiony

Wołodymyr Biłećkyj, Przestrzeń językowo-kulturowa wschodniej Ukrainy

Anna Chusnutdinow, Kulturowy fenomen Rusi Szlachtowskiej

 

Recenzje, Wydarzenia

Jurij Rudnyćkyj, Powrót Jaremy do Ukrainy. Książę już nie przeraża Ukraińców – jest wręcz odwrotnie

Roman Hryćkiw, Kilka uwag o współczesnym wydawaniu źródeł z historii ukraińskiego ruchu wyzwoleńczego XX w.

IIja Kononow, Адамович С. В., Соборність та регіональний розвиток у суспільно-політичному житті незалежної України, вид. Місто НВ,

 

Івано-Франківськ 2009,  с. 884.

Łukasz Kumor, Josyf Slipyj – burzliwe życie greckokatolickiego hierarchy