“Nowa Ukraina” nr 13/2013 – red. Jarosław Moklak

“Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne”, 13/2013

 

Historia

Paweł Krokosz, Rosyjskie „nie” dla „praw i wolności” narodu ukraińskiego w XVIII w

Юрій Демешко, Участь купецького стану в діяльності митниць Новоросійського краю в дореформенний період

Наталя Пасічник, До питання становлення фінансової науки в університетах українських губерній Російської імперії в ХІХ – на початку ХХ століття

Ірина Міронова, Установи Одеського поштово-телеграфного округу в системі зв ’ язку Російської імперії (остання чверть ХІХ – початок ХХ ст.)

Mateusz Kubek, Ukraińska Partia Narodowo-Demokratyczna (1899–1919) — okoliczności powstania, cele, kierunki polityki

Максим Зелінський, Українське питання у політичній діяльності Романа Дмовського

 

Emigracja

Paweł Trefler, Rusini i Ukraińcy w Argentynie w latach 1897–1938

 

Socjologia

Piotr Długosz, Switłana Szczudło, Młodzież pogranicza polsko-ukraińskiego wobec własnej przyszłości

 

Gospodarka

Tomasz Filozof, Przemysł naftowy na terenie zachodniej Ukrainy w XX wieku

Piotr Bajor, Sytuacja gospodarcza i uwarunkowania surowcowo-infrastrukturalne niepodległej Ukrainy

 

Religioznawstwo
Tomasz Krzyżowski, Odrodzenie Kościoła rzymskokatolickiego w Ukrainie południowej (i Krymie) w epoce posttotalitarnej

 

Literatura

Stefan Tochowicz, Markian Szaszkewycz — życie, działalność, dziedzictwo

 

Recenzje, Wydarzenia
Олга Морозова, Дискусія українських і польських вчених навколо актуальних проблем спільної минувшини