“Nowa Ukraina” nr 1-2/2007 – red. Jarosław Moklak

Zeszyt historyczno-politologiczny “Nowa Ukraina” nr 1-2/2007 – red. Jarosław Moklak

 

Wysiedlenia, Przesiedlenia

Eugeniusz Misiło, Kalendarium Akcji „Wisła”

Timothy Snyder, „Rozwiązać ostatecznie problem ukraiński w Polsce”. Czystka etniczna Ukraińców w Polsce, 1943-1947

Maciej Olchawa, Akcja „Wisła”: motywacje czystki etnicznej

Jan Pisuliński, Rozsiedlenie i pierwsze lata życia Ukraińców przesiedlonych z Polski do USRR

 

Wspomnienia

Anna Karwańska, W sidłach UB

 

Dziedzictwo kulturowe

Ryszard Brykowski, Niszczenie i walka o zachowanie zabytków sztuki cerkiewnej w PRL

Mariana Łewyćka, Los zabytków kultury ukraińskiej w Przemyślu (1944-1946)

Tarik C. Amar, Zabójstwo we Lwowie. Koniec miasta wieloetnicznego,budowa sowiecko-ukraińskiego Lwowa i los modelowego miasta pogranicza 

Janusz Smaza, Współpraca polsko-ukraińska w ratowaniu dziedzictwa kulturowego na płaszczyźnie konserwatorskiej

Michał Lesiów, Historia badań ukraińskich gwar ludowych w Polsce przed i po wysiedleniach

 

Religia i szkoła

Igor Hałagida, Ks. Mirosław Ripećkyj i jego placówka duszpasterska w Chrzanowie 1947-1974. Przyczynek do roli domu duchownego w dziejach ukraińskich grekokatolików na Warmii i Mazurach

Roksana Tchórz, Szkolnictwo ukraińskie na Warmii i Mazurach

Irena Spolska-Oniszko, Działalność reaktywowanej „Szaszkewycziwki” w Przemyślu (1991-2008)

 

Tożsamość i polityka

Roman Kabaczij, Kresy zachodnie etnograficznej Rusi-Ukrainy w świadomości „Zakerzońców”

Serhij Szwydiuk, Walka ukraińskiej mniejszości narodowej w Polsce o przedstawicielstwo w parlamencie i w samorządach, 1989-2005

 

Recenzje, Wydarzenia

Jan Musiał, „Jarema idzie!”. Czcionka a sprawa ukraińska. Rozważania po spotkaniu z Jurijem Andruchowyczem (Przemyśl, 19 maja 2007)

John-Paul Himka, Agnieszka Gronek, Ikony Męki Pańskiej: O przemianach w malarstwie cerkiewnym ukraińsko-polskiego pogranicza, Biblioteka Tradycji, t. 58, Collegium Columbinum, Kraków 2007.