“Nowa Ukraina” nr 1-2 (7-8)/2009 – red. Jarosław Moklak

Zeszyt historyczno-politologiczny “Nowa Ukraina” nr 1-2(7-8)/2009 – red. Jarosław Moklak

 

Spis treści

Od redakcji

 

Historia

Paweł Krokosz, Iwan Mazepa i Piotr I. Wojna na uniwersały (październik-grudzień 1708 r.)

Christopher Ford, Ukraińska rewolucja 1917-1921: przesądzenie o losie europejskiej rewolucji socjalistycznej

Grzegorz Pawlikowski, Przesiedlenia ludności ukraińskiej z województwa lubelskiego do USRR (październik 1944 r.- marzec 1947 r.)

 

Regiony

Hałyna Kochan, Analiza SWOT dokumentów statutowych Euroregionu Bug i Euroregionu Karpackiego oraz polityczne wskaźniki efektywności rozwoju obwodu ukraińskich wchodzących w skład tych euroregionów

Marta Studenna, Oligarchiczne klany Donbasu na tle sytuacji polityczno-ekonomicznej Ukrainy po 1991 roku.

 

Politologia

Jacek Lubecki, Andrew Drummond, Kultura polityczna na terenach byłej austriackiej Galicji (Polska i Ukraina)

Hałyna Kuc, Rozłam elektoralny w Ukrainie. Konflikt partii i wartości na przykładzie obwodu charkowskiego

Ihor Paśko, Ukraina – walka o władzę czy zderzenie cywilizacji?

 

Socjologia

Ołeh Demkiw, Lidija Kondratyk, Moralność ekonomiczna społeczeństwa ukraińskiego w świetle Europejskiego Sondażu Społecznego

Lilija Honiukowa, Mechnizmy równoważenia udziału kobiet i mężczyzn w rozwoju partii politycznych w Ukrainie

 

Recenzje, Wydarzenia

Michał Pliszka, Українське сакральне мистецтво з колекції ,,Студіон” у збірці Національного Музею у Львові, частина ІІ, авторський проект о. Севастіяна Дмитруха, вид. „Срібне Слово”, Львів 2008, с. 15

Wołodymyr Biłećkyj, Czasopismo “Wschód” w przestrzeni informacyjnej Ukrainy