“Nowa Ukraina” nr 1-2 (5-6)/2008 – red. Jarosław Moklak

Zeszyty historyczno-politologiczny “Nowa Ukraina” nr 1-2(5-6)/2008 – red. Jarosław Moklak

 

Spis treści:

Od redakcji

 

Historia

Nadija Szczerbak, “Kwestia polska” w polityce caratu na Ukrainie Prawobrzeżnej w XIX – na początku XX w.

Ihor Solar, Partie polityczne Ukrainy Zachodniej w latach 20. i 30. XX w. – historiografia ukraińska, próba klasyfikacji

 

Hołodomor, 1932-1933

Hamilton Fish, Rezolucja Izby Reprezentantów USA nr 399

Raphael Lemkin, Sowieckie ludobójstwo w Ukrainie

Jewhen Zacharow, Opinia, Prawna kwalifikacja Wielkiego Głodu (Hołodomoru) w latach 1932-1933 w Ukrainie i na Kubaniu jako zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni ludobójstwa

Jan Jacek Bruski, Nieznane polskie dokumenty na temat Hołodomoru. Efekty rekonesansu archiwalnego w Moskwie

Fadej Jaceniuk, Nieznane polskie dokumenty na temat Hołodomoru. Efekty rekonesansu archiwalnego w Moskwie.

Fadej Jaceniuk, Od milczącego terroru do historycznej prawdy

Anna Babiak, Lwowski dziennik “Diło” o Wielkim Głodzie

Wiktoria Kudela-świątek, Pamięć i “miejsca pamięci” Hołodomoru. Krajobraz po bitwie

Ołeksandr Kramarenko, Genocyd-33 we współczesnym wymiarze ukraińskim

 

Socjologia

Olha Suprunenko, Sensy społeczne versus struktura społeczeństwa ukraińskiego: szkic hipotetyczny

 

Politologia

Ihor Melnyczuk, Ideologie ukraińskich partii politycznych podczas kampanii wyborczej do parlamentu w 2006 roku

Jurij Macijewśkyj, Między autorytaryzmem i demokracją: ustrój polityczny w Ukrainie po “pomarańczowej rewolucji”

 

Literatura

Anna Bahriana, Ukraina: poetyckie debiuty i debiutanci

 

Recenzje, Wydarzenia

Ihor Ševčenko, Ukraina między bizantyńskim Wschodem a łaciń­­skim Zachodem

Ilona Szostak, Uwagi o pierwszym zeszycie periodyku „Nowa Ukraina. Od Kuczmy do Juszczenki”, „Historia Iagellonica”, Kraków 2006, ss. 204

Оłeksandr Rejent, Надія О. Щербак, Національне питання в політиці царизму у Правобережній Україні (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття), Поліграфічний центр „Ризографіка”, Київ 2005, ss. 616

Anatolij Kruhłaszow, Odtworzenie przestrzeni kultury intelektualnej – Ukraina-Białoruś-Polska-Litw

Joanna Karbarz-Wilińska, Problematyka Wielkiego Głodu (1932­­-1933) w ramach serii „Polska i Ukraina w latach trzydziestych – czterdziestych XX wieku”.