“Historia nowoczesnych stosunków międzynarodowych” – Wojciech Rojek

“Historia nowoczesnych stosunków międzynarodowych”

Autor: prof. dr hab. Wojciech Rojek

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Data i miejsce wydania: Warszawa 2010

 

Spis treści:

Wstęp:

 

Część I. Schyłek Starego Świata: “La belle epoque” 1871-1914

I. Powojenne przetasowania

II. Powstanie trójprzymierza

III. Formowanie trójporozumienia

IV. Europa w Azji i na Pacyfiku

V. Afryka w polityce mocarstw

VI. Ameryka Południowa i Środkowa. Korygowanie spuścizny kolonialnej

VII. Zagadnienia ogólne

 

Część II. W obliczu braku równowagi 1914-1945

1.W dobie “wielkiej wojny” 1914-1918

VIII. Pierwszy okres zmagań

IX. Względna równowaga sił

X. Na drodze ku zwycięstwu Ententy

2. Międzywojenne interludium 1919-1939

XI. Powojenna “mała” stabilizacja 1919-1925

XII. W poszukiwaniu równowagi 1926-1934

XIII. Na równi pochyłej – 1935-1939

XIV. Stany zjednoczone na arenie międzynarodowej

XV. Bliski i Środkowy Wschód, Afryka

XVI. Daleki Wschód

XVII. Ameryka Łacińska

3.Podwaliny nowej ery 1939-1945

XVIII. Od wybuchu wojny do agresji na ZSRR

XIX. Stany Zjednoczone wobec wojny w okresie swojej neutralności

XX. Bliski i Środkowy Wschód, Afryka

XXI. Daleki Wschód w przededniu agresji Japonii na USA

XXII. Agresja Niemiec na ZSRR. Kształtowanie wielkiej koalicji

XXIII. W okresie militarnego przełomu

XXIV. Schyłkowy okres wojny

XXV. Na Dalekim Wschodzie

XVI. Ameryka Łacińska wobec wojny

 

Część III. Świat bipolarny 1945-1991

4.W okresie ostrych podziałów

XXVI. Europa w latach 1945-1949

XXVII. Europa Zachodnia w latach 1949-1957

XXVIII. Pierwszy okres funkcjonowania ONZ

XXIX. Blok radziecki

XXX. Bliskowschodnia “beczka prochu”

XXXI. Wydarzenia w Azji Południowo-Wschodniej i Wschodniej

XXXII. Europa Zachodnia w pierwszym okresie instytucjonalnej jedności

XXXIII. Procesy dekolonizacyjne w Afryce Północnej

XXXIV. Ameryka Łacińska

5. Świat w dobie spadku napięcia

XXXV. Europa w latach 1958-1963

XXXVI. Europa w dobie “detente”

XXXVII. Na najwyższym szczeblu. Stosunki amerykańsko-radzieckie

XXXVIII. Brak stabilizacji na Bliskim i Środkowym Wschodzie

XXXIX. Azja Południowo-Wschodnia i Daleki Wschód

XL. Afrykańskie niepokoje

XLI. Na półkuli zachodniej

6. W okresie względnej stabilizacji

XLII. Europa w latach 1976-1989

XLIII. Negocjacje rozbrojeniowe w gronie supermocarstw oraz między Zachodem a Wschodem

XLIV. Bliski i Środkowy Wschód

XLV. Daleki Wschód

XLVI. Afryka

XLVII. Ameryka Łacińska

XLVIII. Australia i Nowa Zelandia

7.Demontaż układu dwublokowego

XLIX. Europa na przełomie lat 80 i 90

 

Bibliografia

Indeks nazwisk

Spis map