Projekty zakończone

Zakończenie realizacji zadania publicznego „Znane i nieznane – wspólne dziedzictwo polsko-ukraińskiego pogranicza – jego wpływ na budowanie współczesnych więzi społecznych”

„Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017-komponent II Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2017”

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej wraz z partnerem tj. Instytutem Stosunków Międzynarodowych i Politologii Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu zrealizowało w terminie 1 maja 2017 r. – 11 października 2017 r. zadanie publiczne „Znane i nieznane – wspólne dziedzictwo polsko-ukraińskiego pogranicza – jego wpływ na budowanie współczesnych więzi społecznych”.

 

W ramach zadania publicznego w dniach 17-20 września 2017 r. na terenie Przemyśla i Lwowa zostały zorganizowane warsztaty, skierowane do dziennikarzy i pracowników organizacji pozarządowych z Ukrainy. Celem zadania publicznego było pogłębienie wiedzy ukraińskich dziennikarzy i pracowników organizacji pozarządowych m.in. na temat historycznego i kulturowego dziedzictwa pogranicza. Osiągnięcie tego celu ma przyczynić się do zwiększenia ilości materiałów dziennikarskich oraz projektów realizowanych w ramach współpracy polskich i ukraińskich organizacji pozarządowych, związanych z tematyką zadania publicznego. Realizacja zadania publicznego w dalszej perspektywie zaś przyczyni się do przynajmniej częściowego zerwania ze stereotypowym postrzeganiem obydwu państw i narodów oraz eliminacji uprzedzeń w stosunkach dwustronnych. Ponadto zadanie publiczne wzmocni debatę o pozytywnych aspektach relacji polsko-ukraińskich, co wpłynie na rozwój dialogu międzykulturowego oraz działań na rzecz wzajemnego szacunku i porozumienia.

Koordynatorem projektu z ramienia Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej była Małgorzata Sielska, zaś koordynatorem merytorycznym projektu z ramienia Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Politologii PWSW w Przemyślu była dr Małgorzata Kuźbida. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i złożenie wniosku była dr Paulina Szeląg.