Procedura realizacji praktyki zawodowej w roku akademickim 2019/2020

Poniżej znajduje się dokładna procedura realizacji praktyki zawodowej w roku akademickim 2019/2020.

Szczegółowe informacje na temat realizacji praktyk zawodowych udzielają: opiekun do spraw praktyk w Instytucie Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia PWSW – dr Paulina Szeląg (e-mail: paulinaszelag@op.pl) oraz mgr Anna Darmobit (e-mail:stosunki@pwsw.eu)