Praktyki zawodowe realizowane w trakcie Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju

Weź udział w praktykach w trakcie Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju!

Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju jest uznawane za ważne miejsce dialogu elit politycznych, gospodarczych i intelektualnych Europy Środkowej i Wschodniej. Bardzo często jest porównywane do Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. W ostatnich latach oprócz delegacji z Europy, zrzesza także przedstawicieli państw Ameryki Północnej i Azji, którzy podejmują debatę dotyczącą współczesnych problemów międzynarodowych jak np. współpracy gospodarczej, bezpieczeństwa, przemian społeczno-kulturowych.

Więcej informacji na temat Forum Ekonomicznego można znaleźć na stronie internetowej Forum:  http://www.forum-ekonomiczne.pl/

 

Dlaczego warto wziąć udział w praktykach w trakcie Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju?

  • Jesteś częścią ekipy organizacyjnej największej konferencji w Europie Środkowo-Wschodniej.
  • Bezpośrednio uczestniczysz w prestiżowym wydarzeniu polityczno-biznesowym.
  • Zyskujesz nowe znajomości wśród studentów z całej Polski.
  • Rozwijasz umiejętności organizacyjne i pracy w grupie.
  • Masz szansę zobaczyć jak wygląda współdziałanie w dynamicznym środowisku pracy.
  • Zapoznajesz się ze strukturą profesjonalnego zespołu organizacyjnego.

Ponadto:

  • Bierzesz udział w szkoleniach przygotowujących praktyki.
  • Nie ponosisz kosztów zakwaterowania i wyżywienia podczas praktyk. Są one finansowane ze środków Fundacji Instytut Studiów Wschodnich w Warszawie.
  • Otrzymujesz zaświadczenie o odbyciu praktyki, które możesz wskazać jako cenne doświadczenie zawodowe.

 

Film promocyjny studentów stosunków międzynarodowych z praktyk zawodowych zrealizowanych w trakcie Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju we wrześniu 2015 r.