Edycja VI 2012/2013

VI edycja 2012/2013

Konkursu na esej z zakresu stosunków międzynarodowych została zakończona.

Laureaci zostali wyłonieni.


Tematy konkursowe w VI edycji 2012/2013:

  • Rola USA we współczesnych stosunkach międzynarodowych
  • Proces globalizacji we współczesnym świecie – szanse i zagrożenia
  • Kryzys strefy Euro – początek dezintegracji Unii Europejskiej?

 

Komisja Konkursowa w składzie:

Dr hab. prof. PWSW Jarosław Moklak – przewodniczący komisji

Prof. dr hab. Wojciech Rojek

Dr hab. prof. PWSW Andrzej Essen

Dr Marek Delong

Dr Paweł Trefler

Dr Piotr Bajor

Dr Rafał Wordliczek

postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia następującym osobom:

I miejsce: Wiktoria Cichoń – Zespół Szkół nr 1, II Liceum Ogólnokształcące w Gorlicach (klasa I “D” LO)

Temat pracy: Kryzys strefy Euro – początek dezintegracji  Unii Europejskiej?

II miejsce: Mateusz Presnal – Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących im. prof. Janusza Groszkowskiego w Przemyślu (klasa III “A”)

Temat pracy: Rola USA we współczesnych stosunkach międzynarodowych

III miejsce: Paweł Kocan – IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie (klasa I)

Temat pracy: Kryzys strefy Euro – początek dezintegracji  Unii Europejskiej?

Wyróżnienia otrzymują: 

Klaudia Waciak – Zespół Szkół Ekonomicznych im. K. K. Baczyńskiego w Przemyślu (klasa III “B”)

Temat pracy: Proces globalizacji we współczesnym świecie – szanse i zagrożenia

Sylwia Paluch – Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Józefa Dechnika w Biłgoraju (klasa I)

Temat pracy: Proces globalizacji we współczesnym świecie – szanse i zagrożenia

Grażyna Szymczak – Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie (klasa III TEK)

Temat pracy: Proces globalizacji we współczesnym świecie – szanse i zagrożenia

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom !

Nagrodą główną za zajęcie I miejsca jest:

cyfrowy aparat fotograficzny

Nagrodami za zajęcie I, III, III miejsca są:

Indeks PWSW na kierunek „stosunki międzynarodowe”,

książka oraz pamiątkowy dyplom

Prace laureatów zostaną opublikowane w czasopiśmie Koła Naukowego Młodych Dyplomatów – „Polityka Globalna” .

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2013 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Instytutu Stosunków Międzynarodowych PWSW w Przemyślu

ul. Tymona Terleckiego 2, II piętro sala 226