Podstawowe informacje

Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii corocznie organizuje dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Konkurs na esej w zakresie stosunków międzynarodowych

Konkurs jest formą popularyzacji wśród uczniów szkół średnich wiedzy o stosunkach międzynarodowych. Umożliwia młodzieży udział w debacie o problemach współczesnego świata, o wojnie i pokoju, o prawach człowieka, globalizacji, instytucjonalizacji itp. Konkurs jest skierowany do uczniów wszystkich klas ponadgimnazjalnych.

Każda nadesłana praca jest rzetelnie oceniana przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzą pracownicy naukowi Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Patronat nad konkursem obejmują lokalne media, które upowszechniają informacje o konkursie i biorą udział w uroczystościach ogłaszania i wręczania nagród.