Czasopismo “Polityka Globalna”

O czasopiśmie

Czasopismo “Polityka Globalna” powstało z inicjatywy członków Koła Naukowego Młodych Dyplomatów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Autorami wszystkich tekstów są studenci Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Politologii PWSW, a także zaprzyjaźnieni z nimi uczniowie I LO im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu.

Ideą tego czasopisma jest popularyzacja wśród młodzieży szkolnej i akademickiej zagadnień z zakresu szeroko pojętych stosunków międzynarodowych. Stwarzamy także możliwości nabycia pierwszych doświadczeń dziennikarskich. Chcemy, by “Polityka Globalna” stała się forum wymiany poglądów na temat dynamicznych zmian współczesnego świata.

 

Adres redakcji:

Redakcja “Polityki Globalnej”

Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

ul. Książąt Lubomirskich 4, pokój 213

37-700 Przemyśl

tel. 16 735 52 40

fax. 16 735 52 41

 

Poniżej przedstawiamy sześć numerów czasopisma “Polityka Globalna”. Życzymy przyjemnej lektury.