O nas

Historia powstania Koła Naukowego Młodych Dyplomatów

Studenckie Koło Naukowe Młodych Dyplomatów powstało w 2007 r. z inicjatywy dr Grzegorza Zająca, pełniącego wówczas obowiązki dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych PWSW. Pierwszym opiekunem Koła został dr Roman Zdybel (2007-2009), a następnie dr Paweł Trefler (2010-2012), dr Piotr Bajor (2013-2014) oraz dr Małgorzata Kuźbida (2015-2017). Obecnie opiekunem Koła jest dr hab. prof. PWSW Marek Delong.

 

Cel działalności Koła Naukowego Młodych Dyplomatów

Koło Naukowe Młodych Dyplomatów jest niezależną i neutralną politycznie organizacją studencką, działająca przy Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Politologii PWSW. Celem Koła jest w szczególności aktywizowanie młodych ludzi do uczestnictwa w życiu publicznym kraju, wspieranie procesu budowy pozytywnego wizerunku Polski w Europie i świecie.

Zapraszamy wszystkich studentów chcących poszerzyć wiedzę z zakresu szeroko pojętych stosunków międzynarodowych.

 

Kontakt

Koło Naukowe Młodych Dyplomatów działające przy Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Politologii PWSW w Przemyślu,

ul. Książąt Lubomirskich 4, 37-700 Przemyśl

tel. 16 735 52 40

fax. 16 735 52 41

 

Znajdź nas na Facebooku!

    Statut Koła Naukowego Młodych Dyplomatów