O nas

Historia utworzenia Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Politologii sięga 2007 r. Powstał wówczas Instytut Stosunków Międzynarodowych i otwarto nowy kierunek studiów, którym były stosunki międzynarodowe. Kierunek ten funkcjonował w ramach następujących jednostek organizacyjnych:

  • Instytutu Stosunków Międzynarodowych od 01.10.2007 r. do 31.08.2014 r.,
  • Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityki Regionalnej od 01.09.2014 r. do 31.08.2015 r. (na podstawie Uchwały nr 1/2014 Senatu PWSW z dnia 16.01.2014 r. w sprawie utworzenia Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityki Regionalnej),
  • Instytutu Nauk Społecznych od 01.09.2015 r. do 21.09.2016 r. (na podstawie Uchwały nr 24/2015 Senatu PWSW z dnia 07.05.2015 r. w sprawie utworzenia Instytutu Nauk Społecznych),
  • Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Politologii od 21.09.2016 r. (na podstawie Uchwały nr 22/2016 Senatu PWSW z dnia 21.09.2016 r. w sprawie likwidacji Instytutu Nauk Społecznych i utworzeniu Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Politologii).

Funkcję dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych pełnił od momentu jego powstania dr Grzegorz Zając, od roku akademickiego 2010/2011 dr hab. prof. PWSW Jarosław Moklak, zaś w roku akademickim 2015/2016 dr Marek Ruba (jako dyrektor Instytutu Nauk Społecznych). Od roku 2016/2017 funkcję dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Politologii pełni dr hab. prof. PWSW Marek Delong.

Instytut mieści się na II piętrze Kolegium Wschodniego. Posiada przestronne sale dydaktyczne, wykładowe i ćwiczeniowe, wyposażone w nowoczesne środki i narzędzia audiowizualne oraz sale komputerowe. Ma także do dyspozycji imponującą aulę uczelnianą. W licznym gronie wykładowców znajduje się wielu uznanych specjalistów w zakresie teorii i praktyki stosunków międzynarodowych. Wykładowcami są także profesorowie zagraniczni. W roku akademickim 2014/2015 w Instytucie wykładała prof. Guadelupe Gonzalez Esquivel z Meksyku.

Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii prowadzi ożywioną działalność naukową. Wydaje trzy specjalistyczne czasopisma naukowe tj.: “Studia Europejskie i Stosunki Międzynarodowe”, “Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne” oraz studenckie czasopismo “Polityka Globalna”.

Instytut kształci młodzież z całej Polski, a także z zagranicy: Mołdawii, Niemiec, Ukrainy. Większość absolwentów podejmuje dalsze studia w uczelniach krajowych. Niektórzy z naszych absolwentów decydują się także na kontynuację studiów za granicą.

Studia w zakresie stosunków międzynarodowych obejmują dwie specjalności: bezpieczeństwo międzynarodowe i biznes międzynarodowy. Celem studiów jest nabycie przez studenta umiejętności i doświadczeń przydatnych na dynamicznie zamieniającym się rynku pracy. Aby to osiągnąć, program studiów jest tak skonstruowany, by połączyć wiedzę teoretyczną z przygotowaniem do pracy zawodowej.

Od kilku lat studenci stosunków międzynarodowych aktywnie uczestniczą w przygotowaniu i obsłudze Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju oraz realizują przedsięwzięcia o wymiarze międzynarodowym w ramach Koła Naukowego Młodych Dyplomatów. W skład Koła Naukowego wchodzą zarówno studenci stosunków międzynarodowych jak też studenci innych kierunków Uczelni. Instytut współpracuje z wieloma międzynarodowymi instytucjami i zaprasza na wykłady znane osobistości świata polityki i nauki. Organizuje konferencje naukowe, liczne spotkania i debaty publiczne.