Kadra dydaktyczna

Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia w roku 2019/2020

dr hab. prof. PWSW Marek Delong – Dyrektor Instytutu

prof. dr hab. Jan Draus

dr hab. prof. PWSW Andrzej Essen

dr Paweł Trefler – Rektor PWSW

dr Agnieszka Pieniążek – Kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych

dr Paulina Szeląg – Koordynator kierunku Stosunki międzynarodowe

dr Małgorzata Kuźbida

dr inż. Janusz Hamryszczak

dr Paweł Ścigaj

dr Tomasz Olejarz

dr Roman Zdybel

mgr Ewa Draus

mgr Maciej Milan

dr Robert Oliwa

mgr Nataliya Knyshyk