Podstawowe informacje

Od roku akademickiego 2016/2017 Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii PWSW w Przemyślu prowadzi działalność na rzecz pozyskiwania funduszy zewnętrznych na realizację projektów szkoleniowych, edukacyjnych i badawczych. Dzięki temu stale możemy rozwijać naszą działalność dydaktyczną jak i naukową.

Więcej informacji udziela koordynator do spraw grantów i wniosków badawczych  – dr Paulina Szeląg (email: paulinaszelag@op.pl).