Międzynarodowa konferencja naukowa “World War I in Central and Eastern Europe”