Socjologia

Zakład Socjologii od 2005 r. prowadzi studia I stopnia (licencjackie, w trybie stacjonarnym) na kierunku socjologia. Studia trwają 3 lata (sześć semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Oferowane specjalności:

– profilaktyka społeczna i resocjalizacja

– specjalista reklamy i marketingu

– specjalista w zakresie administracji i życia publicznego na poziomie lokalnym

 


NASZYM STUDENTOM PROPONUJEMY:

  • nowoczesne zajęcia pod względem treści i metodyki nauczania
  • kompetentną i profesjonalna kadrę uniwersytecką
  • nabywanie umiejętności praktycznych niezbędnych na rynku pracy
  • przedmioty dostosowane do potrzeb rynku pracy
  • praktyki i staże zawodowe
  • inspirujące zajęcia fakultatywne
  • możliwość uczestnictwa w programach współpracy międzynarodowej Erasmus
  • indywidualny tryb studiowania

Kontakt:

Sekretariat Instytutu Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia PWSW w Przemyślu

tel.16 735-52-42

e-mail: socjologia @pwsw.pl