Informacje o kierunku

SOCJOLOGIA – BEZPŁATNE STUDIA 


Instytut Socjologii PWSW w Przemyślu, wpisując się w ideę kształcenia ustawicznego propagowaną przez europejskie programy edukacyjne „Uczenie się przez całe życie” oraz „Erasmus+” wychodzi
z nowoczesną ofertą edukacyjną umożliwiającą zdobycie wyższego wykształcenia.

 

Od roku akademickiego 2016/2017 Instytut Socjologii PWSW w Przemyślu wprowadza BEZPŁATNE
3-letnie WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE na kierunku SOCJOLOGIA z naciskiem na umiejętności PRAKTYCZNE, dla osób pracujących pragnących zrealizować marzenia o studiowaniu oraz zamierzających uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe w ramach jednej z oferowanej specjalności:

 

  • specjalista reklamy i marketingu
  • specjalista w zakresie administracji i życia publicznego na poziomie lokalnym
  • profilaktyka społeczna i resocjalizacja

 

ORGANIZACJA STUDIÓW:


– studia kończą się obroną pracy licencjackiej i dają status  absolwenta studiów wyższych, co otwiera drogę do kariery zawodowej lub kontynuowania nauki na poziomie magisterskim w dowolnie wybranej uczelni

– absolwenci uzyskują kwalifikacje zawodowe licencjata w zakresie socjologii

-program studiów obejmuje 6 semestrów, uwzględniając 3 miesięczną przerwę letnią i ferie zimowe

 

 Dlaczego warto studiować socjologię?


• Uniwersytecka kadra (Visiting Professors)

• Kształcenie praktyczne w ramach praktyk i staży zawodowych

w firmach i instytucjach

• Wysokie stypendia i wyjazdy zagraniczne ERASMUS+

• Sekcje sportowe AZS, klub studencki i koło naukowe

• Dodatkowe kursy e-learningowe i szkolenia w ramch projektów

• Profesjonalnie przygotowujemy do studiów magisterskich

• Studia podyplomowe i kursy

• Indywidualny tryb studiowania 

Czytając gazety, oglądając telewizję lub przeglądając portale internetowe współczesny człowiek otrzymuje olbrzymią dawkę różnorodnych informacji. Świat w którym żyjemy stał się szybszy, bardziej różnorodny
i dynamiczny. Coraz częściej potrzebujemy wiedzy w jaki sposób poradzić sobie z takim natłokiem informacji, potrzebujemy narzędzi umożliwiających rozróżnienie rzeczy wartościowych od tych nic nie znaczących. Działanie kreatywne i adekwatne do swoich własnych pragnień i celów oraz elastyczność niezbędną we współczesnym świecie zapewniają właśnie studia socjologiczne. Bardzo szeroka paleta poruszanych problemów, ogromne zróżnicowanie tematyczne oraz niezwykle ciekawe specjalizacje pozwalają nie tylko nabyć gruntowną wiedzę o społecznej rzeczywistości, ale dają również możliwość zrozumienia podstawowych procesów jakie rządzą działaniem jednostek, grup, społeczeństw.

 


Spełnij marzenia, realizuj pasje, rozwijaj zainteresowania nasze studia to program specjalnie dla Ciebie!