Obowiązkowe załączniki do pracy licencjackiej

Obowiązkowe załączniki, które student musi złożyć wraz z pracą licencjacką