Kierunek Politologia

Witamy na stronie internetowej kierunku Politologia.

Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii prowadzi bezpłatne studia I stopnia w trybie stacjonarnym na kierunku politologia. Studia trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Studia na kierunku politologia mogą odbywać się również według indywidualnego systemu studiowania. Jest to szczególnie atrakcyjna oferta skierowana do osób pracujących.

Kierunek Politologia zapewnia wysoką jakość kształcenia, czego świadectwem jest Raporty Samooceny.

 

Raport Samooceny – kierunek “politologia” za rok akad. 2016/2017

Do pobrania: