Ogłoszenia

27 października 2020

Zasady bieżącej obsługi studentów w okresie pandemicznym !!!


Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją epidemiczną, oraz wydanym Zarządzeniem Rektora PWSW z dn. 01.10.2020 r. w sprawie sposobu zapewnienia w PWSW bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz kształcenia w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2,  ogranicza się  przyjmowanie studentów w sekretariacie do niezbędnego minimum. Obsługa studentów odbywa się zdalnie przy użyciu środków informatycznych. W związku z powyższym wszystkie pytania, wątpliwości itp. proszę kierować na adres

e-mail: stosunki@pwsw.eu lub a.darmobit@pwsw.eu

 

W przypadku, gdy nastąpi sytuacja, że zaistnieje konieczność bezpośredniego kontaktu z Sekretariatem ISZ, proszę o wcześniejszy kontakt za pomocą środków teleinformatycznych i umówienie wizyty.

 

Bardzo proszę o przestrzeganie powyższych zasad !!!