Ogłoszenia

11 marca 2020

UWAGA !!! Zawieszenie zajęć dydaktycznych w dniach 12.03. – 25.03.2020


UWAGA !!!

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr PWSW-SEK-021/16/20 w dniach od 12 marca do 25 marca 2020 zawiesza się zajęcia dydaktyczne w PWSW.

 

https://pwsw.pl/pl/zarzadzenie-rektora-pwsw-ws-przeciwdzialania-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa-sars-cov-2-w-pwsw-w-przemyslu/