Ogłoszenia

9 stycznia 2020

UWAGA !!! studenci cudzoziemcy – Sprawa pilna !!! Ubezpieczenie zdrowotne


UWAGA !!!

Studenci cudzoziemcy

 

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem studenci cudzoziemcy zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego w RP.

W związku z powyższym studenci cudzoziemcy proszeni są o niezwłoczne przedstawienie dokumentu potwierdzającego posiadania ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium RP, tj. polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby na okres kształcenia w Polsce, albo dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Ponadto informuję, iż dopiero po dostarczeniu  do Sekretariatu ISZ dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego studenci cudzoziemcy otrzymają karty egzaminacyjną. Brak posiadania karty egzaminacyjnej skutkować będzie niezaliczeniem semestru zimowego, a w konsekwencji skreśleniem z listy studentów.