Ogłoszenia

6 lipca 2020

UWAGA !!! studenci cudzoziemcy !!! opłata za studia


UWAGA !!!

studenci cudzoziemcy

 

Studenci cudzoziemcy, który zobowiązani są do wnoszenia opłat za studia w roku akademickim 2019/2020, proszeni są o pilne dostarczenie (możliwe jest przesłanie skanem) potwierdzenia opłaty za studia za semestr letni 2019/2020.

 

Osoby, które nie dostarczą potwierdzenia wniesienia opłaty nie uzyskają karty egzaminacyjnej, co będzie skutkowało nie zaliczeniem semestru letniego i skreśleniem z listy studentów.