Ogłoszenia

25 czerwca 2020

Termin złożenia pracy licencjackiej !!! ważna informacja


UWAGA !!!

Studenci III roku kierunku Stosunki międzynarodowe

 

W zakładce „Praca licencjacka” została Państwu umieszczona instrukcja postępowania w procesie dyplomowania 2019/2020. Proszę o zapoznanie się z nią, ponieważ zawiera bardzo istotne zapisy.

 

Ponadto informuje, Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową nie później niż do
30 czerwca w roku planowanego ukończenia studiów. Student może przesunąć termin złożenia pracy licencjackiej za zgodą Dyrektora ISZ najdalej do 30 września. W takim wypadku składa podanie (nie później niż do 30 czerwca) o przesunięcie terminu złożenia pracy.

 

W związku z powyższym, studenci, którzy w terminie do 30 czerwca br nie złożą pracy licencjackiej w Sekretariacie ISZ obowiązkowo muszą złozyć podanie do Dyrektora ISZ o przedłużenie terminu złożenia pracy (formularz znajduje się w zakładce do pobrania). W przeciwnym wypadku student zostanie skreślony z listy studentów.