Ogłoszenia

4 października 2018

Stypendium naukowe Prezydenta Miasta Przemyśla !!!


UWAGA !!!

STYPENDIUM NAUKOWE PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA dla studentów zamieszkujących w Gminie Miejskiej Przemyśl

W związku z możliwością składania przez studentów, zamieszkujących w Gminie Miejskiej Przemyśl, wniosków w ramach „Przemyskiego Programu Stypendialnego”, w zakładce „Aktualności” są do pobrania stosowne dokumenty: Uchwały: 142/2016 Rady Miejskiej z dnia 28.09.2016 r. oraz 257/2017 Rady Miejskiej z dnia 30.11.2017 r. oraz formularz wniosku (załącznik nr 2 do uchwały 142/2016).

W załączonych uchwałach zawarte są szczegółowe kryteria, zasady i inne istotne informacje dotyczące stypendium naukowego.

Wnioski można składać:

osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, do dnia 31.10.2018 r.,

za pośrednictwem sekretariatu – wnioski należy składać wówczas w sekretariatach instytutów do 25.10.2018 roku.