Ogłoszenia

27 lipca 2020

Pilne !!! podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej


UWAGA !!!

 

Niżej wymienione osoby proszone są o pilne, tj. do dnia 30.07.2020,  złożenie podania o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej. W przeciwnym wypadku zostanie wszczęte postępowanie o skreślenie z listy studentów:

 

1. 6896

2. 7507