Ogłoszenia

7 lipca 2020

PILNE !!! Podania o przedłużenie terminu złożenia pracy licencjackiej


UWAGA !!!

studenci III roku

 

Studenci, którzy nie złożyli jeszcze podania z prośbą o przedłużenie terminu złożenia pracy licencjackiej proszeni są o złożenie podania w terminie do 13 lipca br. Po tym terminie zostanie wszczęte postępowanie o skreślenie z listy studentów !!!