Ogłoszenia

14 stycznia 2020

Ostateczny termin Szkolenia z zakresu BHP !!!


UWAGA !!!

 

W dniu 24 stycznia 2020 roku w sali 226 Kolegium Wschodniego o godz. 16.00. odbędzie się „Szkolenie z zakresu BHP”  dla Studentów, którzy nie uczestniczyli w Szkoleniu BHP w listopadzie 2019 r.

 

Obecność obowiązkowa !!!

Nieobecność i brak zaliczenia ze Szkolenia BHP skutkować będzie niezaliczeniem semestru zimowego !!!