Ogłoszenia

22 czerwca 2020

Komunikat MNiSW w sprawie ważności legitymacji studenckich


Szanowni Studenci

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 08.06.2020 r. informujemy, że legitymacje studenckie, doktoranckie i służbowe nauczyciela akademickiego są ważne co najmniej do 30 listopada.

W okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne bez konieczności potwierdzania ich ważności. Nie ma więc obowiązku osobistej wizyty  w uczelni, aby przedłużyć ważności legitymacji. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Pełny komunikat dostępny jest na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.