Ogłoszenia

10 lutego 2020

kierunek BT – Wyniki egzaminu u dr. P. Treflera


Wyniki z mapy konturowej świata

Geografia polityczna

Bezpieczeństwo transgraniczne

I rok (2019-2020)

I termin

28.01.2020

 

l.p. indeks punkty I + II

termin – mapa

ocena

mapa

test ocena końcowa
1. 8114 10 Bdb 5 Db
2. 7941 10 Bdb 3
3. 8111 10 Bdb 0
4. 8170 10 Bdb 6 Db
5. 8108 10 Bdb 6 Db
6. 8109 10 Bdb 7 Db+
7. 8067 10 Bdb 3
8. 8065 10 Bdb 1
9. 8112 10 Bdb 9 Bdb
10. 8071 10 Bdb 1
11. 8094 10 Bdb 3
12. 8098 10 Bdb 5 Db
13. 8088 10 Bdb 4
14. 8091 9 Bdb 0
15. 7724 9 Bdb 3
16. 8073 9 Bdb 5 Db
17. 8119 9 Bdb 6 Db
18. 8097 8 Db+ 5 Dst+
19. 8078 8 Db+ 0
20. 8066 8 Db+ 4
21. 8120 8 Db+ 0
22. 5332 8 Db+ 2
23. 8087 5 Dst 0
24. 8077 4 Ndst Ndst
25. 8069 4 + 7 Ndst – zal. 2
26. 8079 4 + 8 Ndst – zal. 0
27. 8092 3 + 6 Ndst – zal. 1
28. 8110 2 + 1 Ndst Ndst
29. 8118 1 + 9 Ndst – zal. 0
30. 8072 1 + 9 Ndst – zal. 0
31. 8085 0 + 5 Ndst – zal. 0
32. 8096 0 + 2 Ndst Ndst