Ogłoszenia

17 maja 2020

Informacja o przedłużeniu ważności legitymacji studenckich


Szanowni Studenci

Zgodnie z informacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.05.2020 r., w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Pełny komunikat dostępny jest na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.