Ogłoszenia

5 września 2018

II rok – wyniki zaliczenia z „Międzynarodowych stosunków militarnych”


Wyniki testu zaliczeniowego z dn. 04.09.2018

Międzynarodowe stosunki militarne

2017-2018

 

 

l.p. indeks ocena
1. 7069 Dst
2. 7090 Dst
3. 7094 Dst
4. 7085 Dst
5. 7074 Dst
6. 7075 Dst