Ogłoszenia

16 września 2019

II rok – WAŻNE !!! wybór przedmiotu do wyboru realizowanego w V semestrze 2019/2020


UWAGA !!!

Studenci I roku

 

Zgodnie z obowiązującym Państwa programem studiów, w semestrze V (zimowym) w roku akad. 2019/2020

będzie realizowany przedmiot pod nazwą „Przedmiot do wyboru” (ćwiczenia).

W związku z powyższym każdy student ma obowiązek uczestnictwa w jednym z dwóch niżej zaproponowanych przedmiotów:

  1. „Międzynarodowe stosunki kulturalne”
  2. „Międzynarodowe stosunki finansowe i rynek ubezpieczeń”

 

 

Zapisów na w/w wykłady należy dokonać w Sekretariacie ISM w terminie

do 25 września br.

 

Będzie realizowany ten przedmiot, na który zapisze się większa liczba studentów !!!

Osobom, które nie dokonają zapisu zostanie odgórnie przydzielony przedmiot!!!