Ogłoszenia

28 marca 2018

II rok, Bezpieczeństwo międzynar. – informacja od dr M. Kuźbidy


UWAGA !!!

studenci II roku, specjalność: Bezpieczeństwo międzynarodowe

 

Informacja od dr M. Kuźbidy:

Warunki zaliczenia przedmiotu: „Współczesne konflikty międzynarodowe”

 

Szanowni Państwo,

Pragnę przypomnieć kilka zasad, które należy wypełnić, aby otrzymać zaliczenie z prowadzonego przeze mnie w tym semestrze przedmiotu

  1. Udział w zajęciach
  2. praca semestralna
    – pierwsze czytanie 16 kwietnia (poprawki wykładowcy)
    – drugie czytanie 7 maja ( ostateczne oddanie wykładowcy)
  3. kolokwium pisemne (z materiałów udostępnionych w postaci książki) termin maj
  4. Osoby posiadające tok indywidualny winne być na zajęciach w 50%
  5. Osoby nie posiadające toku indywidualnego winne być na zajęciach w 70%

dr Małgorzata Kuźbida