Ogłoszenia

25 września 2020

I SM i I BT – godzina egzaminu z wpisu warunkowego u dr. P. Treflera w dn. 28.09.2020


UWAGA !!!

studenci I roku SM i BT

 

W dniu 28 września br. odbędzie się egzamin z wpisu warunkowego z przedmiotu u dr. P. Treflera o godz. 8.30.

Osoby, które będą nieobecni na egzaminie zostają skreśleni z listy studentów !!!