Ogłoszenia

20 września 2018

I rok – zapisy na specjalność !!!


UWAGA !!!

Studenci I roku

Zgodnie z obowiązującym Państwa programem studiów, w semestrze IV (letnim) w roku akad. 2018/2019 będzie realizowana wybrana przez Państwa specjalność.

W związku z powyższym każdy student ma obowiązek wyboru jednej z niżej podanych specjalności:

  1. Bezpieczeństwo międzynarodowe
  2. Biznes międzynarodowy

  

Zapisów na w/w spcjalność należy dokonać
w Sekretariacie ISM w terminie

do 12 października br.

Liczba osób na specjalności jest ograniczona !!!

Osoby, które nie dokonają zapisu na specjalność zostanie przydzielona odgórnie!!!