Ogłoszenia

19 lutego 2018

I rok – zaliczenie pisemne u dr M. Kuźbidy


Dla studentów z I roku

 

Europejska ochrona praw człowieka – zagadnienia

Zapraszam na zaliczenie pisemne 19 lutego o godzinie 18.00

  1. Historia rozwoju praw człowieka ( każdy ma opisać swój temat, z podziałem na grupy)
    2. Podział prawa na trzy kategorie, dokonaj analizy wg. Charakterystyki czyli prawa pierwszej, drugiej i trzeciej generacji.
    3. Dokonaj analizy tekstu ( opisz rozumienie praw człowieka zastosowane przez autora, na jakie przykłady autor się powołuje?
    4. Czym jest ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, kiedy powstała, jakie ma cele, jaką ma strukturę?
    5. Rada Europy – w oparciu o jakie dokumenty prawa działa ten organ, czy w jego zakresie jest wydzielony sąd w ramach którego obywatele państw członkowskich mogą zwracać się o pomoc prawną. Dokonaj analizy Skargi Indywidualnej na konkretnym przykładzie w odniesieniu do aktów prawa międzynarodowego i krajowego.