Ogłoszenia

22 czerwca 2018

I rok – wyniki zaliczenia z przedmiotu „Socjologia stosunków międzynarodowych” u dr. P. Ścigaja


2836 26 Bardzo dobra
6079
6529 12 dostateczna
6896 11 dostateczna
6934 4 niedostateczna
6990 13 dostateczna
7238 9 niedostateczna
7394 14 dostateczna plus
7403 8 niedostateczna
7404 5 niedostateczna
7407 9 niedostateczna
7410 19 dobra
7413 11 dostateczna
7415 11 dostateczna
7417 11 dostateczna
7418 7 niedostateczna
7420 12 dostateczna
7421 17 dostateczna plus
7422 14 dostateczna plus
7423 27 Bardzo dobra
7425 11 dostateczna
7428
7429 11 dostateczna
7430 8 niedostateczna
7431 20 dobra
7432 9 niedostateczna
7433 16 dostateczna plus
7436
7437 15 dostateczna plus
7438 6 niedostateczna
7441 13 dostateczna
7442 11 dostateczna
7443 9 niedostateczna
7444 18 dobra
7445
7447 18 dobra
7449 26 Bardzo dobra
7450
7451 15 dostateczna plus
7462 12 dostateczna
7495 11 dostateczna
7502
7503
7504
7507
7508
7513 18 dobra